Från nytillverkning till möbelrenovering

I Piteå hittar du Roger Olofsson Snickeri. Ett finsnickeri som startades 2008. Med traditionell känsla och form skapar vi möbler och inredningsdetaljer av olika träslag. Träsnideri är vår specialitet. Vi arbetar även med byggnadsvård – skapar nytt och renoverar. Vi erbjuder ett genuint, vackert och hållbart hantverk.

Att ta hand om skötseln för färdiga produkter är mycket viktigt. Vi ger alltid bästa råd och tips kring ytbehandling för att bibehålla och uppnå bästa kvalitet.

FINSNICKERI
Tillverkning av traditionella möbler och inredning av olika träslag. Vi skapar måttanpassade produkter utifrån kundernas önskemål, behov och det faktiska förutsättning som finns. Trä är ett rörligt material och varje trä är unikt. Vi vill hjälpa kunderna att förverkliga deras drömmar och uppnå det bästa slutresultatet.

MÖBELRENOVERING/BYGGNADSVÅRD
Återvinningstanken är en stor del av arbetet vi utför. Vi renoverar och reparerar möbler
och inredningsdetaljer genom att återskapa exakta kopior av äldre detaljer.

TRÄSNIDERI
Vår specialitet är träsnideri. Här tillverkas motiv, tavlor, skulpturer, möbeldetaljer och ornament. Vackra, hållbara och tidlösa kreationer.

Referenser

Uppdrag åt Länsstyrelsen Norrbotten inom byggnadsvård